banner

DANH SÁCH BÀI KIỂM TRA

 

# Tên bài kiểm tra Thời điểm Thời gian
(Phút)
Danh sách
1 Test 15:09 30/04/21 30 Xem
2 Mid test CTDL 14:30 19/12/19 90 Xem
3 Mid test 08:50 18/12/19 90 Xem
4 KT_test 13:50 10/12/19 30 Xem
5 Khối Chuyên Tin olp tin học cấp trường 2019 08:00 13/10/19 180 Xem
6 Khối không Chuyên Tin olp tin học cấp trường 2019 08:00 13/10/19 180 Xem
7 Thi thử olympic tin học cấp trường 2019 16:00 08/10/19 3360 Xem
8 Luyện thi Olympic Tin học SV 2018 08:00 12/10/18 7200 Xem
9 Bài thực hành (21/06/2018) 12:45 21/06/18 195 Xem
10 Bài thực hành chương 3 (14/06/2018) 12:50 14/06/18 195 Xem
11 Bài thực hành số 4 12:45 12/06/18 200 Xem
12 Bài thực hành ngày 04/06/2018 12:45 04/06/18 195 Xem
13 Bài thực hành số 3 12:55 29/05/18 185 Xem
14 Bài thực hành số ngày 07/05/2018 12:45 07/05/18 195 Xem
15 Bài thực hành số 2 12:45 17/04/18 180 Xem
16 Bài thực hành số 1 12:55 03/04/18 180 Xem
17 KT 22:27 01/02/18 30 Xem
18 KT 15:03 18/01/18 60 Xem
19 OLP Ngày 26-11-2017 08:25 26/11/17 180 Xem
20 [Nhom 09] Bài thực hành số 3 12:55 21/11/17 180 Xem