banner

Đạt trần

Đạt trần
Họ tên: Đạt trần
Lớp: CN19B
Ngày đăng ký: 28/04/2020 16:17:42
Lần đăng nhập sau cùng: 04/10/2021 08:11:06
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 BaseX-Cơ số C++ 06:02 27/03/21 5
2 For1-Tổng các số nguyên C++ 04:22 27/03/21 19
3 OLP17-04-Chữ số tận cùng C++ 09:27 25/03/21 13
4 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 05:43 25/03/21 9
5 Bricklayer-Xếp gạch C++ 04:51 25/03/21 3
6 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 16:56 23/03/21 26
7 Line2-Trò chơi Line C++ 07:06 23/03/21 4
8 Knight-Quân mã C++ 06:59 23/03/21 18
9 Line1-Trò chơi Line C++ 06:28 23/03/21 14
10 CBarn-Circular Barn C++ 17:17 22/03/21 4
11 Diamond-Diamond Collector C++ 17:41 22/10/20 2
12 AmicableNum-Số bạn bè C++ 17:20 22/10/20 6
13 OLP17-09-Trò chơi C++ 16:26 22/10/20 8
14 Vicinity-Vùng lân cận C++ 16:09 22/10/20 2
15 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 15:36 22/10/20 2
16 Equation2-Phương trình bậc 2 C++ 15:24 22/10/20 17
17 Array1-Mảng C++ 03:30 06/05/20 2
18 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 03:14 06/05/20 2
19 squareNum-Số chính phương C++ 02:39 06/05/20 1
20 Sum2-Tính tổng C++ 03:52 05/05/20 3
21 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 00:11 05/05/20 1
22 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 23:31 04/05/20 2
23 CountNeg-Đếm số âm C++ 23:20 04/05/20 1
24 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 23:15 04/05/20 1
25 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 22:34 04/05/20 2
26 OLP17-06-Ước chung lớn nhất C++ 17:38 04/05/20 1
27 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 17:23 04/05/20 7
28 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 16:36 04/05/20 6
29 LeapYear-Năm nhuận C++ 03:19 04/05/20 1
30 training.olp19.3-Di chuyển hình tròn C++ 02:51 04/05/20 4
31 OLP17-02-Hello C++ 02:19 04/05/20 14
32 MinNumber-Số bé nhất C++ 16:49 03/05/20 1
33 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 16:45 03/05/20 3
34 Quadrant-Góc phần tư C++ 16:30 03/05/20 1
35 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 16:14 03/05/20 2
36 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 16:07 03/05/20 2
37 Triangle-Tam giác C++ 16:04 03/05/20 2
38 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 15:53 03/05/20 6
39 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 15:37 03/05/20 3
40 Prime-Số nguyên tố C++ 15:31 03/05/20 1
41 sum-Tính tổng C++ 15:28 03/05/20 2
42 Bonus-Phần thưởng C++ 03:55 03/05/20 2
43 Clock-Đồng hồ C++ 03:36 03/05/20 1
44 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C++ 03:25 03/05/20 5
45 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 00:20 03/05/20 1
46 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 00:18 03/05/20 1
47 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 23:53 02/05/20 2
48 For2-Xuất các số C++ 17:16 01/05/20 1
49 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 17:03 01/05/20 1
50 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 16:43 01/05/20 29
51 OLP17-08-Đọc sách C++ 17:16 30/04/20 1
52 OLP17-01-Kiểm tra IQ C++ 17:03 30/04/20 15
53 OLP17-03-Hàm số C++ 16:12 30/04/20 1
54 PerfectNum-Số hoàn hảo C++ 16:57 29/04/20 1
55 PrimeN-Prime is less than N C++ 16:50 29/04/20 1
56 training.olp19.2-Diện tích hình chữ nhật C++ 05:10 29/04/20 24
57 UC1-UC C++ 04:51 29/04/20 3
58 training.olp19.1-Mảng tăng dần C++ 23:57 28/04/20 2
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Thu gom rác-OLP16_TRASH Trung bình OI, Quy hoạch động
2 Metro-OLP17-05 Chưa xác định OI
3 Diamond Collector -Diamond2 Trung bình OI
4 Closing the Farm-Closing Trung bình OI
5 Bảng xoắn ốc-Spiral Chưa xác định ACM, DFS, BFS
6 Dãy ngoặc-Bracket Trung bình OI, Đệ quy, Nhánh cận
7 Giải mã-HexCode Trung bình ACM, Chuỗi
8 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động
9 Hành lý xách tay-Baggage Trung bình ACM
10 Sắp xếp phòng họp-RoomArrange Trung bình ACM
11 Tam giác cùng màu-OLP16-Triangle Nâng cao OI, Toán học
12 Hình lập phương-Cube Trung bình ACM, Toán học