banner

Đỗ Văn Lợi

Đỗ Văn Lợi
Họ tên: Đỗ Văn Lợi
Lớp: KD15E
Ngày đăng ký: 29/09/2016 21:03:23
Lần đăng nhập sau cùng: 28/11/2021 07:00:35
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 training.olp19.2-Diện tích hình chữ nhật C++ 13:31 13/10/19 2
2 training.olp19.1-Mảng tăng dần C++ 13:26 13/10/19 1
3 training.olp19.3-Di chuyển hình tròn C++ 13:24 13/10/19 3
4 Balancing-Load Balancing C++ 16:58 04/10/18 3
5 NumOfSquare-Đếm số hình vuông C++ 16:38 04/10/18 3
6 Closing-Closing the Farm C++ 03:27 03/10/18 3
7 choose-Cách chọn tối ưu C++ 21:51 24/01/18 1
8 UC1-UC C++ 20:50 24/01/18 1
9 OLP16_TRASH-Thu gom rác C++ 17:15 03/12/17 1
10 OLP16_SQUARE-Dãy hình vuông C++ 18:02 02/12/17 1
11 OLP16_PALIN-Chuỗi con đối xứng C++ 16:50 02/12/17 3
12 PrimeN-Prime is less than N C++ 18:28 30/10/17 1
13 PerfectNum-Số hoàn hảo C++ 05:02 30/09/17 1
14 OLP17-05-Metro C++ 07:18 02/09/17 4
15 OLP17-07-Cây chuối C++ 04:52 02/09/17 1
16 OLP17-08-Đọc sách C++ 04:33 02/09/17 1
17 OLP17-09-Trò chơi C++ 04:27 02/09/17 1
18 OLP17-06-Ước chung lớn nhất C++ 04:20 02/09/17 1
19 OLP17-04-Chữ số tận cùng C++ 04:17 02/09/17 1
20 OLP17-01-Kiểm tra IQ C++ 04:14 02/09/17 1
21 OLP17-03-Hàm số C++ 04:10 02/09/17 1
22 OLP17-02-Hello C++ 04:09 02/09/17 1
23 Bracket-Dãy ngoặc C++ 02:50 21/07/17 2
24 Spiral-Bảng xoắn ốc C++ 00:38 19/07/17 4
25 OLP16-Triangle-Tam giác cùng màu C++ 06:23 18/07/17 17
26 Diamond2-Diamond Collector C++ 16:17 16/07/17 2
27 CBarn-Circular Barn C++ 15:58 27/11/16 1
28 Diamond-Diamond Collector C++ 04:40 27/11/16 2
29 Bonus-Phần thưởng C++ 23:13 24/11/16 5
30 Cube-Hình lập phương C++ 02:28 22/11/16 10
31 HighWay-Mật độ giao thông C++ 17:17 20/11/16 1
32 Knight-Quân mã C++ 15:44 20/11/16 4
33 Line2-Trò chơi Line C++ 02:05 20/11/16 1
34 Line1-Trò chơi Line C++ 00:57 20/11/16 1
35 For1-Tổng các số nguyên C++ 20:31 16/11/16 1
36 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 00:29 15/11/16 2
37 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 00:28 15/11/16 1
38 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C++ 00:27 15/11/16 1
39 For2-Xuất các số C++ 20:54 07/11/16 1
40 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 13:33 05/11/16 1
41 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 12:34 05/11/16 1
42 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 12:27 05/11/16 1
43 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 02:59 05/11/16 1
44 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 12:40 31/10/16 1
45 OLP16-PermString-Chuỗi hoán vị C++ 16:55 29/10/16 1
46 Bricklayer-Xếp gạch C++ 16:01 29/10/16 1
47 Symmetry-Đối xứng C++ 00:35 29/10/16 1
48 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 11:29 23/10/16 1
49 AmicableNum-Số bạn bè C++ 21:59 22/10/16 1
50 Baggage-Hành lý xách tay C++ 16:14 22/10/16 1
51 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 15:16 22/10/16 1
52 HexCode-Giải mã C++ 12:40 22/10/16 1
53 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 04:44 21/10/16 1
54 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 04:26 21/10/16 1
55 CountNeg-Đếm số âm C++ 12:29 20/10/16 1
56 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 22:35 19/10/16 1
57 Clock-Đồng hồ C++ 22:05 19/10/16 1
58 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 14:14 19/10/16 1
59 Vicinity-Vùng lân cận C++ 04:21 19/10/16 1
60 Quadrant-Góc phần tư C++ 14:27 18/10/16 1
61 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 12:32 18/10/16 1
62 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 12:30 18/10/16 1
63 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 12:29 18/10/16 1
64 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 12:28 18/10/16 1
65 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 12:28 18/10/16 1
66 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 12:27 18/10/16 1
67 Array1-Mảng C++ 12:26 18/10/16 1
68 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 12:26 18/10/16 1
69 BaseX-Cơ số C++ 12:25 18/10/16 1
70 Sum2-Tính tổng C++ 12:25 18/10/16 1
71 Prime-Số nguyên tố C++ 12:24 18/10/16 1
72 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 12:24 18/10/16 1
73 LeapYear-Năm nhuận C++ 12:23 18/10/16 1
74 Triangle-Tam giác C++ 12:22 18/10/16 1
75 Equation2-Phương trình bậc 2 C++ 12:22 18/10/16 1
76 MinNumber-Số bé nhất C++ 12:21 18/10/16 1
77 squareNum-Số chính phương C++ 12:21 18/10/16 1
78 sum-Tính tổng C++ 12:20 18/10/16 1
79 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 18:27 01/10/16 3
80 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 17:40 01/10/16 1
# Tên bài Mức độ Dạng bài