banner

Hồ Thanh Phong

Hồ Thanh Phong
Họ tên: Hồ Thanh Phong
Lớp: CN14B
Ngày đăng ký: 28/09/2016 21:38:45
Lần đăng nhập sau cùng: 16/08/2018 20:34:26
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 PerfectNum-Số hoàn hảo C++ 02:35 01/10/17 1
2 OLP17-06-Ước chung lớn nhất C++ 15:40 20/09/17 1
3 OLP17-04-Chữ số tận cùng C++ 05:51 13/09/17 2
4 OLP17-02-Hello C++ 05:17 13/09/17 1
5 OLP17-01-Kiểm tra IQ C++ 05:10 13/09/17 1
6 OLP17-03-Hàm số C++ 17:43 20/08/17 2
7 Diamond2-Diamond Collector C++ 19:31 22/07/17 1
8 Balancing-Load Balancing C++ 05:25 18/07/17 4
9 CBarn-Circular Barn C++ 07:20 29/11/16 1
10 Diamond-Diamond Collector C++ 05:58 29/11/16 2
11 Bonus-Phần thưởng C++ 06:39 21/11/16 1
12 HighWay-Mật độ giao thông C++ 17:31 20/11/16 1
13 Cube-Hình lập phương C++ 17:23 20/11/16 5
14 Line2-Trò chơi Line C++ 06:53 20/11/16 4
15 Knight-Quân mã C++ 06:26 20/11/16 3
16 Spiral-Bảng xoắn ốc C++ 03:42 20/11/16 3
17 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 01:55 15/11/16 1
18 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 01:53 15/11/16 1
19 Symmetry-Đối xứng C++ 19:34 06/11/16 8
20 AmicableNum-Số bạn bè C++ 19:00 06/11/16 8
21 Bracket-Dãy ngoặc C++ 01:20 06/11/16 1
22 For2-Xuất các số C++ 01:12 06/11/16 1
23 For1-Tổng các số nguyên C++ 00:18 06/11/16 1
24 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 23:51 05/11/16 1
25 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 23:49 05/11/16 1
26 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 23:39 05/11/16 1
27 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C++ 23:19 05/11/16 1
28 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 23:03 05/11/16 1
29 Line1-Trò chơi Line C++ 22:22 05/11/16 1
30 NumOfSquare-Đếm số hình vuông C++ 06:03 04/11/16 1
31 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 21:38 02/11/16 1
32 Vicinity-Vùng lân cận C++ 01:53 02/11/16 2
33 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 01:34 02/11/16 3
34 HexCode-Giải mã C++ 07:01 30/10/16 1
35 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 05:39 30/10/16 1
36 Baggage-Hành lý xách tay C++ 05:16 30/10/16 3
37 Clock-Đồng hồ C++ 00:18 30/10/16 1
38 CountNeg-Đếm số âm C++ 00:12 30/10/16 1
39 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 00:08 30/10/16 1
40 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 23:10 29/10/16 1
41 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 05:36 18/10/16 1
42 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 05:15 18/10/16 1
43 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 04:52 18/10/16 1
44 Quadrant-Góc phần tư C++ 04:43 18/10/16 2
45 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 05:43 17/10/16 1
46 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 05:16 17/10/16 1
47 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 05:02 17/10/16 1
48 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 04:58 17/10/16 3
49 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 04:51 17/10/16 1
50 Bricklayer-Xếp gạch C++ 04:47 17/10/16 8
51 BaseX-Cơ số C++ 07:21 07/10/16 5
52 Array1-Mảng C++ 07:15 07/10/16 1
53 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 06:50 07/10/16 1
54 Sum2-Tính tổng C++ 02:59 05/10/16 2
55 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 05:00 01/10/16 1
56 Prime-Số nguyên tố C++ 02:59 01/10/16 1
57 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 02:53 01/10/16 1
58 Equation2-Phương trình bậc 2 C++ 16:40 30/09/16 7
59 sum-Tính tổng C++ 04:41 29/09/16 1
60 squareNum-Số chính phương C++ 04:41 29/09/16 1
61 MinNumber-Số bé nhất C++ 04:41 29/09/16 1
62 Triangle-Tam giác C++ 04:40 29/09/16 1
63 LeapYear-Năm nhuận C++ 04:39 29/09/16 1
64 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 04:39 29/09/16 1
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Di chuyển hình tròn-training.olp19.3 Cơ bản OI, Toán học
2 Diện tích hình chữ nhật-training.olp19.2 Cơ bản OI, Toán học
3 Mảng tăng dần-training.olp19.1 Cơ bản OI, Mảng
4 Cách chọn tối ưu-choose Chưa xác định OI, Mảng
5 UC-UC1 Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
6 Dãy hình vuông-OLP16_SQUARE Trung bình OI, Toán học
7 Thu gom rác-OLP16_TRASH Trung bình OI, Quy hoạch động
8 Chuỗi con đối xứng-OLP16_PALIN Cơ bản OI, Chuỗi
9 Prime is less than N-PrimeN Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
10 Trò chơi-OLP17-09 Chưa xác định OI
11 Đọc sách-OLP17-08 Chưa xác định OI
12 Cây chuối-OLP17-07 Chưa xác định OI
13 Metro-OLP17-05 Chưa xác định OI
14 Closing the Farm-Closing Trung bình OI
15 Tam giác cùng màu-OLP16-Triangle Nâng cao OI, Toán học