banner

Kết quả xếp giải kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên cấp Trường năm 2016

Kết quả chính thức kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên cấp trường năm 2016 như sau:

Khối chuyên:

Khối không chuyên:

Trường sẽ tuyển chọn 03 em khối chuyên và 03 em khối không chuyên tham gia kỳ thi OLP Tin học cấp quốc gia tại Nha Trang (từ 29/11/2016 đến ngày 02/12/2016). Việc tuyển chọn sẽ dựa vào kết quả thi cấp trường và kết quả ôn luyện, luyện tập trên hệ thống này (Những bạn không tham gia thi vừa rồi vẫn có thể được tuyển chọn nếu có kết quả luyện tập tốt)