banner

Lê Tuấn Vũ

Lê Tuấn Vũ
Họ tên: Lê Tuấn Vũ
Lớp: VT14
Ngày đăng ký: 28/09/2016 17:12:22
Lần đăng nhập sau cùng: 16/04/2022 20:16:23
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 Knight-Quân mã C++ 00:19 16/11/18 1
2 Vicinity-Vùng lân cận C++ 20:02 03/11/18 1
3 Line1-Trò chơi Line C++ 23:39 29/10/18 1
4 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 23:35 29/10/18 1
5 HexCode-Giải mã C++ 23:33 29/10/18 1
6 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 23:30 29/10/18 2
7 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 23:26 29/10/18 2
8 Spiral-Bảng xoắn ốc C++ 23:25 29/10/18 1
9 Symmetry-Đối xứng C++ 23:24 29/10/18 1
10 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 02:23 25/06/18 1
11 UC1-UC C++ 02:16 25/06/18 1
12 Baggage-Hành lý xách tay C++ 02:12 25/06/18 1
13 Bonus-Phần thưởng C++ 01:59 25/06/18 1
14 OLP16_PALIN-Chuỗi con đối xứng C++ 03:42 06/12/17 2
15 OLP16_TRASH-Thu gom rác C++ 21:41 05/12/17 2
16 OLP16_SQUARE-Dãy hình vuông C++ 18:54 26/11/17 1
17 OLP17-09-Trò chơi C++ 03:59 04/11/17 4
18 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 03:25 04/11/17 1
19 HighWay-Mật độ giao thông C++ 02:34 04/11/17 3
20 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 06:11 03/11/17 2
21 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 04:19 03/11/17 1
22 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 03:30 03/11/17 1
23 For1-Tổng các số nguyên C++ 23:58 02/11/17 3
24 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 02:18 01/11/17 3
25 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 01:23 01/11/17 10
26 PrimeN-Prime is less than N C++ 00:46 31/10/17 2
27 Bricklayer-Xếp gạch C++ 07:29 30/10/17 3
28 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 02:07 30/10/17 1
29 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 00:46 30/10/17 2
30 For2-Xuất các số C++ 05:34 29/10/17 1
31 Quadrant-Góc phần tư C++ 05:20 29/10/17 1
32 OLP17-02-Hello C++ 05:50 11/10/17 4
33 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 04:56 09/10/17 4
34 OLP17-01-Kiểm tra IQ C++ 03:56 09/10/17 6
35 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 22:24 08/10/17 4
36 AmicableNum-Số bạn bè C++ 21:11 07/10/17 6
37 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 18:47 04/10/17 1
38 CountNeg-Đếm số âm C++ 18:39 04/10/17 1
39 Array1-Mảng C++ 16:50 04/10/17 2
40 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 08:00 04/10/17 3
41 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 07:46 04/10/17 6
42 OLP17-06-Ước chung lớn nhất C++ 07:30 04/10/17 4
43 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 07:00 04/10/17 1
44 OLP17-04-Chữ số tận cùng C++ 06:47 04/10/17 3
45 OLP17-03-Hàm số C++ 06:41 04/10/17 1
46 PerfectNum-Số hoàn hảo C++ 06:17 04/10/17 1
47 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 04:20 28/09/17 4
48 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 18:08 27/09/17 1
49 Prime-Số nguyên tố C++ 18:02 27/09/17 2
50 Clock-Đồng hồ C++ 17:09 27/09/17 4
51 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 05:43 27/09/17 1
52 Triangle-Tam giác C++ 05:15 27/09/17 3
53 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 04:54 27/09/17 1
54 LeapYear-Năm nhuận C++ 04:44 27/09/17 1
55 Equation2-Phương trình bậc 2 C 04:35 27/09/17 4
56 Sum2-Tính tổng C++ 04:27 27/09/17 5
57 MinNumber-Số bé nhất C++ 02:29 27/09/17 1
58 sum-Tính tổng C++ 02:19 27/09/17 2
59 squareNum-Số chính phương C 16:43 01/11/16 1
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Di chuyển hình tròn-training.olp19.3 Cơ bản OI, Toán học
2 Diện tích hình chữ nhật-training.olp19.2 Cơ bản OI, Toán học
3 Mảng tăng dần-training.olp19.1 Cơ bản OI, Mảng
4 Cách chọn tối ưu-choose Chưa xác định OI, Mảng
5 Đọc sách-OLP17-08 Chưa xác định OI
6 Metro-OLP17-05 Chưa xác định OI
7 Diamond Collector -Diamond2 Trung bình OI
8 Closing the Farm-Closing Trung bình OI
9 Circular Barn-CBarn Cơ bản OI
10 Load Balancing-Balancing Cơ bản OI
11 Diamond Collector -Diamond Cơ bản OI
12 Trò chơi Line-Line2 Trung bình OI, Đệ quy
13 Dãy ngoặc-Bracket Trung bình OI, Đệ quy, Nhánh cận
14 Chuỗi nhị phân 4-BinString4 Trung bình OI, Quy hoạch động
15 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động
16 Sắp xếp phòng họp-RoomArrange Trung bình ACM
17 Tam giác cùng màu-OLP16-Triangle Nâng cao OI, Toán học
18 Hình lập phương-Cube Trung bình ACM, Toán học
19 Cơ số-BaseX Trung bình OI, Lệnh lặp, Toán học