banner

Phạm Anh Kiệt

Phạm Anh Kiệt
Họ tên: Phạm Anh Kiệt
Lớp: TD17A
Ngày đăng ký: 13/09/2017 19:35:52
Lần đăng nhập sau cùng: 20/11/2020 21:32:02
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 Cube-Hình lập phương C++ 06:47 13/11/20 3
2 training.olp19.1-Mảng tăng dần C++ 02:33 14/10/19 1
3 training.olp19.2-Diện tích hình chữ nhật C++ 02:33 14/10/19 1
4 training.olp19.3-Di chuyển hình tròn C++ 02:33 14/10/19 1
5 CBarn-Circular Barn C++ 08:47 15/05/19 1
6 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C++ 04:48 09/05/19 4
7 Spiral-Bảng xoắn ốc C++ 09:06 26/11/18 1
8 Knight-Quân mã C++ 09:05 26/11/18 2
9 Line2-Trò chơi Line C++ 09:04 26/11/18 1
10 Line1-Trò chơi Line C++ 09:03 26/11/18 1
11 Bricklayer-Xếp gạch C++ 09:02 26/11/18 4
12 OLP16_TRASH-Thu gom rác C++ 03:52 21/11/18 19
13 OLP17-05-Metro C++ 05:16 20/11/18 14
14 HexCode-Giải mã C++ 23:21 15/11/18 5
15 Symmetry-Đối xứng C++ 23:05 15/11/18 11
16 Bonus-Phần thưởng C++ 04:40 15/11/18 1
17 Baggage-Hành lý xách tay C++ 22:34 14/11/18 1
18 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 03:18 14/11/18 4
19 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 04:26 13/11/18 1
20 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 02:18 12/11/18 1
21 HighWay-Mật độ giao thông C++ 03:34 10/11/18 5
22 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 02:58 10/11/18 3
23 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 05:08 09/11/18 2
24 OLP17-07-Cây chuối C++ 05:39 02/11/18 12
25 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 05:39 31/10/18 3
26 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 05:15 29/10/18 8
27 Vicinity-Vùng lân cận C++ 05:36 27/10/18 2
28 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 02:46 22/10/18 3
29 OLP17-02-Hello C++ 03:44 15/10/18 2
30 Diamond-Diamond Collector C++ 23:19 13/10/18 7
31 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 22:20 13/10/18 4
32 UC1-UC C 20:23 22/01/18 1
33 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C 07:15 14/12/17 2
34 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C 08:01 13/12/17 1
35 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C 06:29 13/12/17 3
36 OLP16_PALIN-Chuỗi con đối xứng C 22:23 05/12/17 10
37 AmicableNum-Số bạn bè C 04:34 05/12/17 2
38 RTriangle-Tam giác vuông cân C 03:39 05/12/17 2
39 CountNeg-Đếm số âm C 18:00 03/12/17 2
40 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C 17:54 03/12/17 10
41 OLP17-01-Kiểm tra IQ C 07:37 29/11/17 1
42 Triangle-Tam giác C 21:57 28/11/17 6
43 squareNum-Số chính phương C 21:16 28/11/17 2
44 LeapYear-Năm nhuận C 20:57 28/11/17 1
45 Prime-Số nguyên tố C 20:21 28/11/17 2
46 OLP17-03-Hàm số C 09:02 28/11/17 2
47 Sum2-Tính tổng C 08:51 28/11/17 1
48 OLP17-04-Chữ số tận cùng C 08:30 28/11/17 3
49 Quadrant-Góc phần tư C 08:05 28/11/17 4
50 Fibo1-Dãy số Fibonacci C 07:24 28/11/17 5
51 OLP17-09-Trò chơi C 07:22 28/11/17 6
52 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C 18:32 26/11/17 2
53 OLP17-08-Đọc sách C 17:21 26/11/17 2
54 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C 16:56 26/11/17 5
55 Array1-Mảng C 16:17 26/11/17 3
56 LastNum-Chữ số tận cùng C 03:44 26/11/17 4
57 OLP17-06-Ước chung lớn nhất C 02:38 26/11/17 13
58 For2-Xuất các số C 22:34 21/11/17 1
59 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C 22:30 21/11/17 1
60 Equation2-Phương trình bậc 2 C 22:19 21/11/17 1
61 MinNumber-Số bé nhất C 22:18 21/11/17 1
62 Coordinate-Tọa độ điểm C 22:16 21/11/17 1
63 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C 22:09 21/11/17 1
64 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C 22:08 21/11/17 1
65 Clock-Đồng hồ C 22:06 21/11/17 4
66 For1-Tổng các số nguyên C 22:02 21/11/17 1
67 PrimeN-Prime is less than N C 03:35 31/10/17 3
68 PerfectNum-Số hoàn hảo C 05:13 27/10/17 2
69 OLP16-Timer-Tính giờ C 22:39 26/10/17 4
70 sum-Tính tổng C 20:42 10/10/17 4
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Closing the Farm-Closing Trung bình OI
2 Load Balancing-Balancing Cơ bản OI
3 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động
4 Tam giác cùng màu-OLP16-Triangle Nâng cao OI, Toán học
5 Chuỗi hoán vị-OLP16-PermString Nâng cao OI, Toán học