banner

Phạm Đức MINH

Phạm Đức MINH
Họ tên: Phạm Đức MINH
Lớp: TD16B
Ngày đăng ký: 05/04/2017 12:41:38
Lần đăng nhập sau cùng: 28/02/2021 08:20:34
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 Closing-Closing the Farm C++ 15:34 25/02/20 1
2 Diamond-Diamond Collector C++ 02:41 25/02/20 1
3 CBarn-Circular Barn C++ 22:42 24/02/20 1
4 Line2-Trò chơi Line C++ 22:11 24/02/20 1
5 Line1-Trò chơi Line C++ 21:58 24/02/20 2
6 OLP17-05-Metro C++ 19:35 24/02/20 1
7 Bracket-Dãy ngoặc C++ 18:17 24/02/20 3
8 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 14:49 24/02/20 1
9 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 05:04 24/02/20 2
10 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 04:05 24/02/20 1
11 HNTower-Tháp Hà Nội C 01:49 24/02/20 1
12 Knight-Quân mã C++ 20:54 23/02/20 1
13 Clock-Đồng hồ C 17:02 23/02/20 10
14 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C 14:55 23/02/20 4
15 OLP16_SQUARE-Dãy hình vuông C 03:29 23/02/20 8
16 OLP17-09-Trò chơi C 02:13 19/02/20 12
17 training.olp19.1-Mảng tăng dần C 05:21 16/02/20 1
18 OLP17-01-Kiểm tra IQ C 22:42 15/02/20 5
19 Symmetry-Đối xứng C 19:34 15/02/20 12
20 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C 05:20 15/02/20 1
21 PerfectNum-Số hoàn hảo C 04:17 14/02/20 1
22 UC1-UC C 04:05 14/02/20 1
23 OLP17-03-Hàm số C 03:35 14/02/20 4
24 training.olp19.2-Diện tích hình chữ nhật C 01:46 14/02/20 31
25 OLP17-02-Hello C 18:07 26/11/17 4
26 OLP17-04-Chữ số tận cùng C++ 17:37 26/11/17 6
27 OLP17-06-Ước chung lớn nhất C++ 16:49 26/11/17 2
28 OLP17-08-Đọc sách C++ 16:36 26/11/17 1
29 PrimeN-Prime is less than N C++ 16:13 26/11/17 3
30 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C 03:49 19/07/17 3
31 OLP16-PermString-Chuỗi hoán vị C 23:46 18/07/17 11
32 Quadrant-Góc phần tư C 14:44 19/04/17 5
33 CountNeg-Đếm số âm C 14:00 19/04/17 1
34 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C 13:41 19/04/17 6
35 Fibo1-Dãy số Fibonacci C 18:39 12/04/17 24
36 RTriangle-Tam giác vuông cân C 18:25 12/04/17 26
37 AmicableNum-Số bạn bè C 15:55 12/04/17 3
38 Sum2-Tính tổng C 14:04 12/04/17 4
39 BaseX-Cơ số C 13:59 12/04/17 7
40 OLP16-BestLoad-Chở gạch C 13:34 12/04/17 1
41 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C 04:53 12/04/17 1
42 LastNum-Chữ số tận cùng C 16:41 10/04/17 23
43 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C 14:56 10/04/17 35
44 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C 04:20 10/04/17 1
45 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C 03:29 10/04/17 2
46 Coordinate-Tọa độ điểm C 05:21 09/04/17 22
47 Array1-Mảng C 05:06 09/04/17 2
48 LeapYear-Năm nhuận C 04:26 07/04/17 1
49 Triangle-Tam giác C 03:57 07/04/17 13
50 Prime-Số nguyên tố C 21:59 06/04/17 5
51 squareNum-Số chính phương C 21:32 06/04/17 7
52 For2-Xuất các số C 21:27 06/04/17 1
53 For1-Tổng các số nguyên C 06:57 06/04/17 1
54 OLP16-Timer-Tính giờ C 06:04 06/04/17 1
55 Equation2-Phương trình bậc 2 C 03:44 06/04/17 3
56 MinNumber-Số bé nhất C 01:45 06/04/17 1
57 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C 21:12 05/04/17 1
58 sum-Tính tổng C 20:02 05/04/17 2
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Cách chọn tối ưu-choose Chưa xác định OI, Mảng
2 Thu gom rác-OLP16_TRASH Trung bình OI, Quy hoạch động
3 Cây chuối-OLP17-07 Chưa xác định OI
4 Diamond Collector -Diamond2 Trung bình OI
5 Load Balancing-Balancing Cơ bản OI
6 Bảng xoắn ốc-Spiral Chưa xác định ACM, DFS, BFS
7 Phần thưởng-Bonus Trung bình OI, Mảng, Quy hoạch động
8 Giải mã-HexCode Trung bình ACM, Chuỗi
9 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động
10 Hành lý xách tay-Baggage Trung bình ACM
11 Sắp xếp phòng họp-RoomArrange Trung bình ACM
12 Vùng lân cận-Vicinity Cơ bản ACM
13 Tổng các USCLN-SumOfGCD Trung bình ACM, Lệnh lặp, Toán học
14 Hình lập phương-Cube Trung bình ACM, Toán học
15 Xếp gạch-Bricklayer Trung bình ACM, Toán học, Quy hoạch động