banner

Phạm Viết Lập

Phạm Viết Lập
Họ tên: Phạm Viết Lập
Lớp: CD12A
Ngày đăng ký: 28/09/2016 15:45:32
Lần đăng nhập sau cùng: 24/07/2018 22:23:06
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 Diamond-Diamond Collector C++ 05:48 27/11/16 3
2 Bonus-Phần thưởng C++ 23:40 21/11/16 1
3 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 04:21 21/11/16 1
4 HighWay-Mật độ giao thông C++ 20:11 20/11/16 1
5 Spiral-Bảng xoắn ốc C++ 19:58 20/11/16 14
6 OLP16-Triangle-Tam giác cùng màu C++ 02:03 18/11/16 9
7 Baggage-Hành lý xách tay C++ 01:50 17/11/16 1
8 Knight-Quân mã C++ 01:02 17/11/16 9
9 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 15:58 16/11/16 1
10 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 15:56 16/11/16 1
11 Line2-Trò chơi Line C++ 15:52 16/11/16 7
12 Line1-Trò chơi Line C++ 15:46 16/11/16 8
13 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 16:54 12/11/16 1
14 Bracket-Dãy ngoặc C++ 07:11 12/11/16 2
15 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C++ 22:50 09/11/16 3
16 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 22:39 09/11/16 1
17 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 22:36 09/11/16 1
18 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 22:31 09/11/16 2
19 For2-Xuất các số C++ 22:21 09/11/16 1
20 For1-Tổng các số nguyên C++ 22:08 09/11/16 1
21 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 21:43 09/11/16 2
22 HexCode-Giải mã C++ 17:55 09/11/16 1
23 OLP16-PermString-Chuỗi hoán vị C++ 16:44 23/10/16 2
24 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 15:48 23/10/16 4
25 Vicinity-Vùng lân cận C++ 23:22 22/10/16 1
26 CountNeg-Đếm số âm C++ 23:24 20/10/16 1
27 AmicableNum-Số bạn bè C++ 01:04 20/10/16 1
28 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 01:02 20/10/16 1
29 Clock-Đồng hồ C++ 01:01 20/10/16 1
30 Symmetry-Đối xứng C++ 00:57 20/10/16 2
31 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 20:21 19/10/16 10
32 Quadrant-Góc phần tư C++ 05:17 18/10/16 1
33 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 05:02 18/10/16 1
34 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 23:32 17/10/16 1
35 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 20:35 18/10/16 2
36 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 05:52 17/10/16 1
37 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 05:29 17/10/16 1
38 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 16:15 19/10/16 3
39 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 20:12 16/10/16 2
40 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 19:55 16/10/16 1
41 Bricklayer-Xếp gạch C++ 21:55 13/10/16 1
42 Array1-Mảng C++ 16:01 04/10/16 1
43 BaseX-Cơ số C++ 05:23 04/10/16 7
44 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 00:40 04/10/16 3
45 Sum2-Tính tổng C++ 19:12 03/10/16 6
46 Cube-Hình lập phương C++ 06:09 03/10/16 4
47 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 08:26 01/10/16 7
48 Equation2-Phương trình bậc 2 C++ 08:06 01/10/16 3
49 Triangle-Tam giác C++ 07:25 01/10/16 3
50 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 07:03 01/10/16 2
51 sum-Tính tổng C++ 04:21 01/10/16 1
52 squareNum-Số chính phương C++ 04:20 01/10/16 2
53 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 04:15 01/10/16 1
54 Prime-Số nguyên tố C++ 04:10 01/10/16 1
55 MinNumber-Số bé nhất C++ 01:28 29/09/16 1
56 LeapYear-Năm nhuận C++ 01:17 29/09/16 1
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Di chuyển hình tròn-training.olp19.3 Cơ bản OI, Toán học
2 Diện tích hình chữ nhật-training.olp19.2 Cơ bản OI, Toán học
3 Mảng tăng dần-training.olp19.1 Cơ bản OI, Mảng
4 Cách chọn tối ưu-choose Chưa xác định OI, Mảng
5 UC-UC1 Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
6 Dãy hình vuông-OLP16_SQUARE Trung bình OI, Toán học
7 Thu gom rác-OLP16_TRASH Trung bình OI, Quy hoạch động
8 Chuỗi con đối xứng-OLP16_PALIN Cơ bản OI, Chuỗi
9 Prime is less than N-PrimeN Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
10 Số hoàn hảo-PerfectNum Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
11 Trò chơi-OLP17-09 Chưa xác định OI
12 Đọc sách-OLP17-08 Chưa xác định OI
13 Cây chuối-OLP17-07 Chưa xác định OI
14 Ước chung lớn nhất-OLP17-06 Chưa xác định OI
15 Metro-OLP17-05 Chưa xác định OI
16 Chữ số tận cùng-OLP17-04 Chưa xác định OI
17 Hàm số-OLP17-03 Chưa xác định OI
18 Hello-OLP17-02 Cơ bản OI
19 Kiểm tra IQ-OLP17-01 Cơ bản OI
20 Circular Barn-CBarn Cơ bản OI
21 Load Balancing-Balancing Cơ bản OI
22 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động