banner

Phantom

Phantom
Họ tên: Phantom
Lớp:
Ngày đăng ký: 03/10/2016 06:10:29
Lần đăng nhập sau cùng: 12/10/2018 11:44:42
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 Balancing-Load Balancing C++ 07:57 04/10/18 19
2 OLP16_SQUARE-Dãy hình vuông C++ 16:40 02/12/17 8
3 OLP16_PALIN-Chuỗi con đối xứng C++ 21:22 27/11/17 2
4 CBarn-Circular Barn C++ 15:58 27/11/16 1
5 Diamond-Diamond Collector C++ 04:41 27/11/16 1
6 Bonus-Phần thưởng C++ 23:13 24/11/16 7
7 Cube-Hình lập phương C++ 02:31 22/11/16 23
8 HighWay-Mật độ giao thông C++ 17:20 20/11/16 1
9 Knight-Quân mã C++ 15:45 20/11/16 3
10 Line2-Trò chơi Line C++ 02:05 20/11/16 2
11 Line1-Trò chơi Line C++ 01:01 20/11/16 1
12 For1-Tổng các số nguyên C++ 20:31 16/11/16 1
13 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C++ 00:26 15/11/16 3
14 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 00:24 15/11/16 1
15 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 00:19 15/11/16 1
16 For2-Xuất các số C++ 20:54 07/11/16 1
17 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 13:32 05/11/16 2
18 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 12:33 05/11/16 1
19 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 12:26 05/11/16 1
20 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 02:57 05/11/16 5
21 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 12:39 31/10/16 1
22 OLP16-PermString-Chuỗi hoán vị C++ 16:52 29/10/16 14
23 Bricklayer-Xếp gạch C++ 16:00 29/10/16 17
24 Symmetry-Đối xứng C++ 00:34 29/10/16 14
25 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 23:29 22/10/16 17
26 AmicableNum-Số bạn bè C++ 21:58 22/10/16 34
27 Baggage-Hành lý xách tay C++ 16:13 22/10/16 1
28 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 15:15 22/10/16 2
29 HexCode-Giải mã C++ 12:39 22/10/16 1
30 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 04:26 21/10/16 1
31 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 17:49 20/10/16 12
32 CountNeg-Đếm số âm C++ 12:28 20/10/16 1
33 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 22:34 19/10/16 1
34 Clock-Đồng hồ C++ 22:04 19/10/16 1
35 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 14:13 19/10/16 3
36 Vicinity-Vùng lân cận C++ 04:21 19/10/16 6
37 Quadrant-Góc phần tư C++ 14:26 18/10/16 1
38 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 05:48 17/10/16 15
39 BaseX-Cơ số C++ 02:57 16/10/16 13
40 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 16:18 15/10/16 11
41 Sum2-Tính tổng C++ 16:16 15/10/16 2
42 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 18:03 12/10/16 3
43 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 16:08 12/10/16 6
44 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 13:29 12/10/16 1
45 Array1-Mảng C++ 05:21 12/10/16 1
46 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 04:55 12/10/16 1
47 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 04:31 12/10/16 1
48 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 03:45 12/10/16 1
49 Prime-Số nguyên tố C++ 03:29 12/10/16 1
50 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 03:25 12/10/16 1
51 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 03:06 12/10/16 1
52 LeapYear-Năm nhuận C++ 02:58 12/10/16 2
53 Triangle-Tam giác C++ 01:51 12/10/16 6
54 Equation2-Phương trình bậc 2 C++ 01:06 12/10/16 5
55 MinNumber-Số bé nhất C++ 00:44 12/10/16 1
56 squareNum-Số chính phương C++ 00:40 12/10/16 2
57 sum-Tính tổng C++ 00:25 12/10/16 1
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Di chuyển hình tròn-training.olp19.3 Cơ bản OI, Toán học
2 Diện tích hình chữ nhật-training.olp19.2 Cơ bản OI, Toán học
3 Mảng tăng dần-training.olp19.1 Cơ bản OI, Mảng
4 Cách chọn tối ưu-choose Chưa xác định OI, Mảng
5 UC-UC1 Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
6 Thu gom rác-OLP16_TRASH Trung bình OI, Quy hoạch động
7 Prime is less than N-PrimeN Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
8 Số hoàn hảo-PerfectNum Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
9 Trò chơi-OLP17-09 Chưa xác định OI
10 Đọc sách-OLP17-08 Chưa xác định OI
11 Cây chuối-OLP17-07 Chưa xác định OI
12 Ước chung lớn nhất-OLP17-06 Chưa xác định OI
13 Metro-OLP17-05 Chưa xác định OI
14 Chữ số tận cùng-OLP17-04 Chưa xác định OI
15 Hàm số-OLP17-03 Chưa xác định OI
16 Hello-OLP17-02 Cơ bản OI
17 Kiểm tra IQ-OLP17-01 Cơ bản OI
18 Diamond Collector -Diamond2 Trung bình OI
19 Closing the Farm-Closing Trung bình OI
20 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động