banner

Thông báo tài liệu tham khảo và các bài thi năm trước

Nhằm tạo điều kiện cho các em luyện tập và làm quen với hệ thống. BTC tạo một bài thi luyện tập gồm các bài tập của kỳ thi Olympic Tin học năm trước. Sinh viên vào menu "Bài kiểm tra" => Đăng ký bài "Luyện tập thi OLP (Đề thi năm 2016)".

Sau khi đăng ký xong, SV click vào danh sách các bài (Bài 1, Bài 2,...) để làm.

Sinh viên có thể tài thêm các tài liệu ôn luyện tại đây