banner

Thông báo V/v tổ chức Hội thi Olympic Tin học cấp trường năm 2017

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

__________________

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày  11 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Hội thi Olympic Tin học cấp trường năm 2017

____________

Kỳ thi “Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam” (OLP) là sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ giáo dục - Đào tạo nhằm động viên phong trào học tập tin học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 1992, Kỳ thi đã được tổ chức định kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ  26 - năm 2017 và kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế (ACM/ICPC) sẽ được tổ chức tại trường Đại học Sư Phạm TP.HCM dự kiến từ ngày 05/12/2017 đến ngày 08/12/2017. Để thành lập Đội tuyển trường tham gia Kỳ thi này, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thi cấp trường năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi:

Tổ chức thi tuyển theo 2 khối:

- Khối chuyên tin: dành cho các sinh viên hệ Đại học thuộc ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính.

- Khối không chuyên tin & Cao đẳng: dành cho các sinh viên hệ Đại học không thuộc ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính và Sinh viên hệ Cao đẳng thuộc tất cả các ngành.

2. Nội dung thi:

- Khối chuyên tin: thi lập trình và kỹ năng tin học trên máy tính giải một số bài toán thuộc phạm vi chương trình Tin học đại cương hiện hành và nâng cao. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng là C/C++ hoặc Java.

- Khối không chuyên tin và cao đẳng: Lập trình giải một số bài toán thuộc phạm vi chương trình Tin học đại cương hiện hành và nâng cao. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Pascal, C/C++ hoặc Java.

3. Thời gian, địa điểm và hình thức đăng ký dự thi:

- Thời gian thi: 08h00 ngày 30/07/2017 (chủ Nhật).

- Địa điểm thi: phòng máy tính C101, trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh).

- Hình thức đăng ký thi:

- Hình thức đăng ký thi:

Bước 1: Sinh viên truy cập vào trang http://coding.ut.edu.vn:1010 hoặc https://goo.gl/xcywoj

Bước 2: Sinh viên đăng ký tạo tài khoản. Khi đăng ký tạo tài khoản, sinh viên phải điền đầy đủ thông tin.

Bước 3: Sau khi đăng ký tài khoản thành công, sinh viên đăng ký tham gia vào khối thi tương ứng (Vào mục Bài kiểm tra à Đăng ký bài thi chuyên hoặc không chuyên)

4. Tài liệu ôn tập và đề thi mẫu các năm trước: Xem tại đây

5. Một số quyền lợi khi sinh viên được chọn vào đội tuyển của Trường:

- Được bồi dưỡng thêm về kỹ năng lập trình và thuật toán nâng cao.

- Được hỗ trợ kinh phí khi tham gia ôn luyện.

- Nếu đạt thành tích cao, sẽ được khen thưởng và cộng điểm vào môn Tin học đại cương.

Nhà trường đề nghị trưởng các khoa quản lý sinh viên thông báo rộng rãi nội dung thông báo này đến toàn thể sinh viên thuộc quyền quản lý của đơn vị.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các khoa quản lý sinh viên;

- Lưu: Đoàn trường;

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

ThS. Nguyễn Hải Dương