banner

DANH SÁCH BÀI KIỂM TRA

 

# Tên bài kiểm tra Thời điểm Thời gian
(Phút)
Danh sách
1 Luyện thi Olympic Tin học SV 2018 08:00 12/10/18 7200 Xem
2 Bài thực hành (21/06/2018) 12:45 21/06/18 195 Xem
3 Bài thực hành chương 3 (14/06/2018) 12:50 14/06/18 195 Xem
4 Bài thực hành số 4 12:45 12/06/18 200 Xem
5 Bài thực hành ngày 04/06/2018 12:45 04/06/18 195 Xem
6 Bài thực hành số 3 12:55 29/05/18 185 Xem
7 Bài thực hành số ngày 07/05/2018 12:45 07/05/18 195 Xem
8 Bài thực hành số 2 12:45 17/04/18 180 Xem
9 Bài thực hành số 1 12:55 03/04/18 180 Xem
10 KT 22:27 01/02/18 30 Xem
11 KT 15:03 18/01/18 60 Xem
12 OLP Ngày 26-11-2017 08:25 26/11/17 180 Xem
13 [Nhom 09] Bài thực hành số 3 12:55 21/11/17 180 Xem
14 [Nhom 09] Bài thực hành số 2 12:45 07/11/17 195 Xem
15 Lab 3 Chuong 2 Ngay 3/11/17 13:00 03/11/17 195 Xem
16 Lab3 Chương 2 ngày 01/11/17 08:00 01/11/17 165 Xem
17 Lab2_Chuong2 07:30 27/10/17 195 Xem
18 [Nhom 09] Bài thực hành số 1 13:00 24/10/17 180 Xem
19 Bài thực hành chương 2 - 18/10/17 07:30 18/10/17 30 Xem
20 Bài thực hành số 1 02:00 18/09/17 30 Xem