banner

Đỗ Văn Lợi

Đỗ Văn Lợi
Họ tên: Đỗ Văn Lợi
Lớp: KD15E
Ngày đăng ký: 29/09/2016 21:03:23
Lần đăng nhập sau cùng: 25/05/2019 15:09:11
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 Balancing-Load Balancing C++ 09:58 04/10/18 3
2 NumOfSquare-Đếm số hình vuông C++ 09:38 04/10/18 3
3 Closing-Closing the Farm C++ 20:27 02/10/18 3
4 choose-Cách chọn tối ưu C++ 14:51 24/01/18 1
5 UC1-UC C++ 13:50 24/01/18 1
6 OLP16_TRASH-Thu gom rác C++ 10:15 03/12/17 1
7 OLP16_SQUARE-Dãy hình vuông C++ 11:02 02/12/17 1
8 OLP16_PALIN-Chuỗi con đối xứng C++ 09:50 02/12/17 3
9 PrimeN-Prime is less than N C++ 11:28 30/10/17 1
10 PerfectNum-Số hoàn hảo C++ 22:02 29/09/17 1
11 OLP17-05-Metro C++ 00:18 02/09/17 4
12 OLP17-07-Cây chuối C++ 21:52 01/09/17 1
13 OLP17-08-Đọc sách C++ 21:33 01/09/17 1
14 OLP17-09-Trò chơi C++ 21:27 01/09/17 1
15 OLP17-06-Ước chung lớn nhất C++ 21:20 01/09/17 1
16 OLP17-04-Chữ số tận cùng C++ 21:17 01/09/17 1
17 OLP17-01-Kiểm tra IQ C++ 21:14 01/09/17 1
18 OLP17-03-Hàm số C++ 21:10 01/09/17 1
19 OLP17-02-Hello C++ 21:09 01/09/17 1
20 Bracket-Dãy ngoặc C++ 19:50 20/07/17 2
21 Spiral-Bảng xoắn ốc C++ 17:38 18/07/17 4
22 OLP16-Triangle-Tam giác cùng màu C++ 23:23 17/07/17 17
23 Diamond2-Diamond Collector C++ 09:17 16/07/17 2
24 CBarn-Circular Barn C++ 08:58 27/11/16 1
25 Diamond-Diamond Collector C++ 21:40 26/11/16 2
26 Bonus-Phần thưởng C++ 16:13 24/11/16 5
27 Cube-Hình lập phương C++ 19:28 21/11/16 10
28 HighWay-Mật độ giao thông C++ 10:17 20/11/16 1
29 Knight-Quân mã C++ 08:44 20/11/16 4
30 Line2-Trò chơi Line C++ 19:05 19/11/16 1
31 Line1-Trò chơi Line C++ 17:57 19/11/16 1
32 For1-Tổng các số nguyên C++ 13:31 16/11/16 1
33 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 17:29 14/11/16 2
34 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 17:28 14/11/16 1
35 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C++ 17:27 14/11/16 1
36 For2-Xuất các số C++ 13:54 07/11/16 1
37 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 06:33 05/11/16 1
38 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 05:34 05/11/16 1
39 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 05:27 05/11/16 1
40 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 19:59 04/11/16 1
41 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 05:40 31/10/16 1
42 OLP16-PermString-Chuỗi hoán vị C++ 09:55 29/10/16 1
43 Bricklayer-Xếp gạch C++ 09:01 29/10/16 1
44 Symmetry-Đối xứng C++ 17:35 28/10/16 1
45 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 04:29 23/10/16 1
46 AmicableNum-Số bạn bè C++ 14:59 22/10/16 1
47 Baggage-Hành lý xách tay C++ 09:14 22/10/16 1
48 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 08:16 22/10/16 1
49 HexCode-Giải mã C++ 05:40 22/10/16 1
50 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 21:44 20/10/16 1
51 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 21:26 20/10/16 1
52 CountNeg-Đếm số âm C++ 05:29 20/10/16 1
53 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 15:35 19/10/16 1
54 Clock-Đồng hồ C++ 15:05 19/10/16 1
55 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 07:14 19/10/16 1
56 Vicinity-Vùng lân cận C++ 21:21 18/10/16 1
57 Quadrant-Góc phần tư C++ 07:27 18/10/16 1
58 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 05:32 18/10/16 1
59 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 05:30 18/10/16 1
60 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 05:29 18/10/16 1
61 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 05:28 18/10/16 1
62 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 05:28 18/10/16 1
63 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 05:27 18/10/16 1
64 Array1-Mảng C++ 05:26 18/10/16 1
65 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 05:26 18/10/16 1
66 BaseX-Cơ số C++ 05:25 18/10/16 1
67 Sum2-Tính tổng C++ 05:25 18/10/16 1
68 Prime-Số nguyên tố C++ 05:24 18/10/16 1
69 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 05:24 18/10/16 1
70 LeapYear-Năm nhuận C++ 05:23 18/10/16 1
71 Triangle-Tam giác C++ 05:22 18/10/16 1
72 Equation2-Phương trình bậc 2 C++ 05:22 18/10/16 1
73 MinNumber-Số bé nhất C++ 05:21 18/10/16 1
74 squareNum-Số chính phương C++ 05:21 18/10/16 1
75 sum-Tính tổng C++ 05:20 18/10/16 1
76 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 11:27 01/10/16 3
77 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 10:40 01/10/16 1
# Tên bài Mức độ Dạng bài