banner

Bài tập: Đối xứng

Đề bài
Mã bài: Symmetry
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Trong một buổi học thể dục, thầy giáo muốn sắp xếp một đội hình đối xứng trên một sân trường đã được kẻ ô kích thước 7 x 15 (dọc 7 ô, ngang 15 ô). Đầu tiên, thầy giáo chọn một sinh viên đứng vào vị trí chính giữa (giữa cả theo chiều ngang và chiều dọc) của sân. Với vị trí này, sinh viên sẽ chia sân thành 4 phần bằng nhau (kích thước 3 x 7), trong mỗi phần này, thầy giáo lại chọn 1 sinh viên đứng vào vị trí chính giữa, cứ như vậy cho đến khi nào không có vị trí chính giữa nữa thì sẽ dừng lại. Cách sắp xếp được minh họa theo hình sau:

Mỗi dấu “.” tượng trưng cho 1 ô, mỗi chữ S tượng trưng cho 1 sinh viên.

Lưu ý: Phần có kích thước 1 x 1 không có vị trí chính giữa, kích thước bé nhất có vị trí chính giữa là 1 x 3 hoặc 3 x 1.

Yêu cầu: Cho một sân với kích thước M x N. Hãy xác định số lượng sinh viên cần thiết để tạo thành đội hình đối xứng trên sân đó.

Dữ liệu vào:  02 số nguyên dương M, N (<= 106)

Dữ liệu ra: 01 số nguyên là số lượng SV cần thiết.

Ví dụ:

Nhập

Xuất

7 15

21

 

Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập