banner

Bài tập: Hình lập phương

Đề bài
Mã bài: Cube
Kiểu chấm: ACM
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Trong đợt đi công tác Sài Gòn về, bố Phương mua cho Delta một bộ xếp hình bằng gỗ rất đẹp. Trong bộ xếp hình có rất nhiều miếng gỗ hình hộp chữ nhật với nhiều kích thước khác nhau. Delta rất thích chơi xếp hình và đặc biệt thích hình lập phương. Nhận món quà của bố Phương, Delta soạn ra và loay hoay chọn ra từng bộ 3 miếng gỗ hình hộp chữ nhật để xếp lại thành một hình lập phương. Bạn hãy giúp Delta xác định xem với 3 hình hộp đã cho thì có thể xếp thành hình lập phương được không?
Giả sử 3 hình hộp chữ nhật với các cạnh a1 >= b1 >= c1, a2 >= b2 >= c2, a3 >= b3 >= c3 là số thực dương.

Dữ liệu nhập: 

  • Dòng đầu tiên bao gồm số T, là số bộ test.
  • 3xT dòng tiếp theo, 3 dòng tương ứng với 1 bộ test. Mỗi dòng gồm 3 số là 3 cạnh của hình hộp.

Kết quả xuất: 

  • T dòng, mỗi dòng in kết quả tương ứng với 1 bộ test. Nếu 3 hình hộp có thể xếp thành hình lập phương thì xuất Yes. Ngược lại xuất No.

Ví dụ:

Nhập:
2
3 3 1
3 3 1
3 3 1
3 3 1
3 3 1
3 2 2

Xuất:
Yes
No


Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập