banner

Nguyễn Chí Thiện

Nguyễn Chí Thiện
Họ tên: Nguyễn Chí Thiện
Lớp: CG15CLC
Ngày đăng ký: 17/10/2018 17:06:13
Lần đăng nhập sau cùng: 25/10/2018 13:40:48
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 AmicableNum-Số bạn bè C++ 13:58 25/10/18 6
2 OLP16_PALIN-Chuỗi con đối xứng C++ 21:03 22/10/18 13
3 Array1-Mảng C++ 19:55 22/10/18 7
4 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 19:32 22/10/18 12
5 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 09:56 22/10/18 7
6 HexCode-Giải mã C++ 08:40 22/10/18 4
7 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 23:50 21/10/18 5
8 OLP17-05-Metro C++ 22:01 21/10/18 5
9 OLP17-03-Hàm số C++ 21:22 21/10/18 3
10 OLP17-02-Hello C++ 20:58 21/10/18 2
11 OLP17-01-Kiểm tra IQ C++ 17:53 21/10/18 3
12 OLP17-04-Chữ số tận cùng C++ 16:56 21/10/18 7
13 OLP17-06-Ước chung lớn nhất C++ 16:30 21/10/18 1
14 OLP17-09-Trò chơi C++ 13:33 21/10/18 2
15 PerfectNum-Số hoàn hảo C++ 13:22 21/10/18 1
16 PrimeN-Prime is less than N C++ 13:17 21/10/18 3
17 UC1-UC C++ 10:02 21/10/18 4
18 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 23:09 20/10/18 2
19 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 23:00 20/10/18 2
20 Bonus-Phần thưởng C++ 22:50 20/10/18 1
21 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 22:11 20/10/18 1
22 For2-Xuất các số C++ 21:07 20/10/18 1
23 For1-Tổng các số nguyên C++ 20:49 20/10/18 1
24 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 18:23 20/10/18 1
25 Baggage-Hành lý xách tay C++ 18:04 20/10/18 1
26 Vicinity-Vùng lân cận C++ 17:27 20/10/18 1
27 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 16:40 20/10/18 1
28 CountNeg-Đếm số âm C++ 16:54 19/10/18 1
29 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 15:59 19/10/18 1
30 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 15:18 19/10/18 3
31 Clock-Đồng hồ C++ 13:15 19/10/18 11
32 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 12:53 19/10/18 1
33 Quadrant-Góc phần tư C++ 09:35 19/10/18 5
34 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 23:25 18/10/18 15
35 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 23:02 18/10/18 1
36 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 22:30 18/10/18 4
37 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 22:21 18/10/18 2
38 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 22:13 18/10/18 5
39 OLP16-PermString-Chuỗi hoán vị C++ 21:45 18/10/18 5
40 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 15:30 18/10/18 1
41 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 10:14 18/10/18 1
42 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 09:52 18/10/18 4
43 Prime-Số nguyên tố C++ 09:20 18/10/18 12
44 Triangle-Tam giác C++ 08:21 18/10/18 17
45 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 07:46 18/10/18 5
46 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 22:22 17/10/18 5
47 Sum2-Tính tổng C++ 22:18 17/10/18 2
48 LeapYear-Năm nhuận C++ 21:35 17/10/18 3
49 choose-Cách chọn tối ưu C++ 21:06 17/10/18 1
50 Equation2-Phương trình bậc 2 C++ 18:01 17/10/18 2
51 squareNum-Số chính phương C++ 17:42 17/10/18 1
52 MinNumber-Số bé nhất C++ 17:37 17/10/18 2
53 sum-Tính tổng C++ 17:30 17/10/18 1
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Thu gom rác-OLP16_TRASH Trung bình OI, Quy hoạch động
2 Đọc sách-OLP17-08 Chưa xác định OI
3 Diamond Collector -Diamond2 Trung bình OI
4 Closing the Farm-Closing Trung bình OI
5 Circular Barn-CBarn Cơ bản OI
6 Load Balancing-Balancing Cơ bản OI
7 Mật độ giao thông-HighWay Trung bình OI
8 Bảng xoắn ốc-Spiral Chưa xác định ACM, DFS, BFS
9 Quân mã-Knight Trung bình OI, DFS, BFS
10 Trò chơi Line-Line2 Trung bình OI, Đệ quy
11 Trò chơi Line-Line1 Trung bình OI, Đệ quy, Quay lui
12 Dãy ngoặc-Bracket Trung bình OI, Đệ quy, Nhánh cận
13 Tháp Hà Nội-HNTower Trung bình OI, Đệ quy
14 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động
15 Sắp xếp phòng họp-RoomArrange Trung bình ACM
16 Hình lập phương-Cube Trung bình ACM, Toán học