banner

Nguyễn Ngọc Vương

Nguyễn Ngọc Vương
Họ tên: Nguyễn Ngọc Vương
Lớp: CN14B
Ngày đăng ký: 05/10/2016 11:04:32
Lần đăng nhập sau cùng: 02/08/2017 11:27:18
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 OLP17-04-Chữ số tận cùng C++ 11:29 02/08/17 1
2 CBarn-Circular Barn C++ 01:37 29/11/16 1
3 Line1-Trò chơi Line C++ 00:09 29/11/16 1
4 HexCode-Giải mã C++ 22:59 28/11/16 1
5 Cube-Hình lập phương C++ 17:20 28/11/16 3
6 Diamond-Diamond Collector C++ 09:25 27/11/16 2
7 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 21:33 23/11/16 3
8 Bonus-Phần thưởng C++ 21:28 20/11/16 1
9 Bricklayer-Xếp gạch C++ 17:51 20/11/16 3
10 Baggage-Hành lý xách tay C++ 16:43 20/11/16 1
11 Vicinity-Vùng lân cận C++ 16:22 20/11/16 1
12 HighWay-Mật độ giao thông C++ 15:47 20/11/16 1
13 Symmetry-Đối xứng C++ 21:55 19/11/16 3
14 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 21:00 14/11/16 1
15 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 20:49 14/11/16 1
16 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 22:34 07/11/16 3
17 AmicableNum-Số bạn bè C++ 13:14 06/11/16 6
18 BaseX-Cơ số C++ 23:15 05/11/16 4
19 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 22:48 05/11/16 2
20 For1-Tổng các số nguyên C++ 22:02 05/11/16 1
21 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 21:57 05/11/16 2
22 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C++ 20:47 05/11/16 2
23 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 15:28 05/11/16 5
24 For2-Xuất các số C++ 13:41 05/11/16 1
25 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 00:15 05/11/16 3
26 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 00:10 05/11/16 1
27 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 23:10 04/11/16 1
28 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 22:57 04/11/16 1
29 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 20:50 04/11/16 1
30 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 18:34 04/11/16 1
31 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 08:18 02/11/16 8
32 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 00:05 31/10/16 3
33 CountNeg-Đếm số âm C++ 22:36 30/10/16 1
34 Sum2-Tính tổng C++ 21:29 30/10/16 1
35 Clock-Đồng hồ C++ 21:27 30/10/16 1
36 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 21:19 30/10/16 1
37 Array1-Mảng C++ 21:01 30/10/16 4
38 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 17:17 30/10/16 1
39 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 17:09 30/10/16 1
40 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 22:58 29/10/16 2
41 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 22:39 29/10/16 1
42 Equation2-Phương trình bậc 2 C++ 22:28 29/10/16 1
43 Quadrant-Góc phần tư C++ 22:08 29/10/16 1
44 Prime-Số nguyên tố C++ 21:32 29/10/16 3
45 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 20:58 29/10/16 3
46 LeapYear-Năm nhuận C++ 20:36 29/10/16 1
47 Triangle-Tam giác C++ 16:55 29/10/16 1
48 MinNumber-Số bé nhất C++ 16:16 29/10/16 1
49 squareNum-Số chính phương C++ 11:16 05/10/16 3
50 sum-Tính tổng C++ 11:08 05/10/16 1
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Cách chọn tối ưu-choose Chưa xác định OI, Mảng
2 UC-UC1 Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
3 Dãy hình vuông-OLP16_SQUARE Trung bình OI, Toán học
4 Thu gom rác-OLP16_TRASH Trung bình OI, Quy hoạch động
5 Chuỗi con đối xứng-OLP16_PALIN Cơ bản OI, Chuỗi
6 Prime is less than N-PrimeN Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
7 Số hoàn hảo-PerfectNum Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
8 Trò chơi-OLP17-09 Chưa xác định OI
9 Đọc sách-OLP17-08 Chưa xác định OI
10 Cây chuối-OLP17-07 Chưa xác định OI
11 Ước chung lớn nhất-OLP17-06 Chưa xác định OI
12 Metro-OLP17-05 Chưa xác định OI
13 Hàm số-OLP17-03 Chưa xác định OI
14 Hello-OLP17-02 Cơ bản OI
15 Kiểm tra IQ-OLP17-01 Cơ bản OI
16 Diamond Collector -Diamond2 Trung bình OI
17 Closing the Farm-Closing Trung bình OI
18 Load Balancing-Balancing Cơ bản OI
19 Bảng xoắn ốc-Spiral Chưa xác định ACM, DFS, BFS
20 Quân mã-Knight Trung bình OI, DFS, BFS
21 Trò chơi Line-Line2 Trung bình OI, Đệ quy
22 Dãy ngoặc-Bracket Trung bình OI, Đệ quy, Nhánh cận
23 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động
24 Tam giác cùng màu-OLP16-Triangle Nâng cao OI, Toán học
25 Chuỗi hoán vị-OLP16-PermString Nâng cao OI, Toán học