banner

NPTN

NPTN
Họ tên: NPTN
Lớp:
Ngày đăng ký: 30/09/2016 09:21:42
Lần đăng nhập sau cùng: 01/08/2017 22:56:11
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 Closing-Closing the Farm C++ 04:07 28/11/16 3
2 CBarn-Circular Barn C++ 02:17 28/11/16 1
3 Diamond-Diamond Collector C++ 00:45 28/11/16 1
4 HighWay-Mật độ giao thông C++ 02:04 21/11/16 1
5 Spiral-Bảng xoắn ốc C++ 01:53 20/11/16 15
6 For2-Xuất các số C++ 00:52 17/11/16 1
7 For1-Tổng các số nguyên C++ 00:50 17/11/16 2
8 OLP16-Triangle-Tam giác cùng màu C++ 00:45 17/11/16 13
9 Knight-Quân mã C++ 04:36 15/11/16 3
10 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 03:33 15/11/16 5
11 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 03:12 15/11/16 1
12 Line2-Trò chơi Line C++ 03:12 15/11/16 1
13 Line1-Trò chơi Line C++ 02:20 06/11/16 1
14 Bracket-Dãy ngoặc C++ 02:19 06/11/16 3
15 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 01:12 05/11/16 1
16 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C++ 01:12 05/11/16 2
17 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 01:11 05/11/16 1
18 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 01:11 05/11/16 1
19 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 01:10 05/11/16 1
20 NumOfSquare-Đếm số hình vuông C++ 02:00 04/11/16 13
21 Bonus-Phần thưởng C++ 00:15 03/11/16 1
22 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 02:36 31/10/16 1
23 Cube-Hình lập phương C++ 02:22 24/10/16 3
24 HexCode-Giải mã C++ 03:11 22/10/16 1
25 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 02:16 22/10/16 1
26 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 02:15 22/10/16 3
27 Baggage-Hành lý xách tay C++ 02:11 22/10/16 1
28 Symmetry-Đối xứng C++ 02:11 22/10/16 9
29 OLP16-PermString-Chuỗi hoán vị C++ 02:10 22/10/16 6
30 CountNeg-Đếm số âm C++ 03:15 20/10/16 1
31 Clock-Đồng hồ C++ 03:05 20/10/16 2
32 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 03:05 20/10/16 1
33 AmicableNum-Số bạn bè C++ 03:04 20/10/16 2
34 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 03:16 19/10/16 9
35 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 03:08 19/10/16 7
36 Vicinity-Vùng lân cận C++ 01:53 19/10/16 1
37 Quadrant-Góc phần tư C++ 01:53 19/10/16 1
38 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 01:52 19/10/16 1
39 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 01:52 19/10/16 1
40 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 01:38 19/10/16 1
41 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 01:37 19/10/16 1
42 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 01:37 19/10/16 1
43 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 01:04 19/10/16 1
44 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 00:35 19/10/16 1
45 Array1-Mảng C++ 00:35 19/10/16 1
46 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 00:34 19/10/16 1
47 Bricklayer-Xếp gạch C++ 00:34 19/10/16 1
48 BaseX-Cơ số C++ 00:33 19/10/16 1
49 Sum2-Tính tổng C++ 00:33 19/10/16 1
50 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 00:33 19/10/16 1
51 Prime-Số nguyên tố C++ 00:32 19/10/16 1
52 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 00:32 19/10/16 1
53 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 00:31 19/10/16 3
54 LeapYear-Năm nhuận C++ 00:25 19/10/16 1
55 Triangle-Tam giác C++ 00:24 19/10/16 1
56 MinNumber-Số bé nhất C++ 00:24 19/10/16 1
57 squareNum-Số chính phương C++ 00:23 19/10/16 1
58 sum-Tính tổng C++ 00:23 19/10/16 1
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Cách chọn tối ưu-choose Chưa xác định OI, Mảng
2 UC-UC1 Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
3 Dãy hình vuông-OLP16_SQUARE Trung bình OI, Toán học
4 Thu gom rác-OLP16_TRASH Trung bình OI, Quy hoạch động
5 Chuỗi con đối xứng-OLP16_PALIN Cơ bản OI, Chuỗi
6 Prime is less than N-PrimeN Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
7 Số hoàn hảo-PerfectNum Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
8 Trò chơi-OLP17-09 Chưa xác định OI
9 Đọc sách-OLP17-08 Chưa xác định OI
10 Cây chuối-OLP17-07 Chưa xác định OI
11 Ước chung lớn nhất-OLP17-06 Chưa xác định OI
12 Metro-OLP17-05 Chưa xác định OI
13 Chữ số tận cùng-OLP17-04 Chưa xác định OI
14 Hàm số-OLP17-03 Chưa xác định OI
15 Hello-OLP17-02 Cơ bản OI
16 Kiểm tra IQ-OLP17-01 Cơ bản OI
17 Phương trình bậc 2-Equation2 Cơ bản OI, Lệnh rẽ nhánh, Nhập xuất