banner

Phạm Anh Kiệt

Phạm Anh Kiệt
Họ tên: Phạm Anh Kiệt
Lớp: TD17A
Ngày đăng ký: 13/09/2017 19:35:52
Lần đăng nhập sau cùng: 07/02/2019 14:45:17
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 Spiral-Bảng xoắn ốc C++ 02:06 26/11/18 1
2 Knight-Quân mã C++ 02:05 26/11/18 2
3 Line2-Trò chơi Line C++ 02:04 26/11/18 1
4 Line1-Trò chơi Line C++ 02:03 26/11/18 1
5 Bricklayer-Xếp gạch C++ 02:02 26/11/18 4
6 OLP16_TRASH-Thu gom rác C++ 20:52 20/11/18 19
7 OLP17-05-Metro C++ 22:16 19/11/18 14
8 HexCode-Giải mã C++ 16:21 15/11/18 5
9 Symmetry-Đối xứng C++ 16:05 15/11/18 11
10 Bonus-Phần thưởng C++ 21:40 14/11/18 1
11 Baggage-Hành lý xách tay C++ 15:34 14/11/18 1
12 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 20:18 13/11/18 4
13 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 21:26 12/11/18 1
14 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 19:18 11/11/18 1
15 HighWay-Mật độ giao thông C++ 20:34 09/11/18 5
16 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 19:58 09/11/18 3
17 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 22:08 08/11/18 2
18 OLP17-07-Cây chuối C++ 22:39 01/11/18 12
19 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 22:39 30/10/18 3
20 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 22:15 28/10/18 8
21 Vicinity-Vùng lân cận C++ 22:36 26/10/18 2
22 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 19:46 21/10/18 3
23 OLP17-02-Hello C++ 20:44 14/10/18 2
24 Diamond-Diamond Collector C++ 16:19 13/10/18 7
25 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 15:20 13/10/18 4
26 UC1-UC C 13:23 22/01/18 1
27 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C 00:15 14/12/17 2
28 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C 01:01 13/12/17 1
29 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C 23:29 12/12/17 3
30 OLP16_PALIN-Chuỗi con đối xứng C 15:23 05/12/17 10
31 AmicableNum-Số bạn bè C 21:34 04/12/17 2
32 RTriangle-Tam giác vuông cân C 20:39 04/12/17 2
33 CountNeg-Đếm số âm C 11:00 03/12/17 2
34 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C 10:54 03/12/17 10
35 OLP17-01-Kiểm tra IQ C 00:37 29/11/17 1
36 Triangle-Tam giác C 14:57 28/11/17 6
37 squareNum-Số chính phương C 14:16 28/11/17 2
38 LeapYear-Năm nhuận C 13:57 28/11/17 1
39 Prime-Số nguyên tố C 13:21 28/11/17 2
40 OLP17-03-Hàm số C 02:02 28/11/17 2
41 Sum2-Tính tổng C 01:51 28/11/17 1
42 OLP17-04-Chữ số tận cùng C 01:30 28/11/17 3
43 Quadrant-Góc phần tư C 01:05 28/11/17 4
44 Fibo1-Dãy số Fibonacci C 00:24 28/11/17 5
45 OLP17-09-Trò chơi C 00:22 28/11/17 6
46 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C 11:32 26/11/17 2
47 OLP17-08-Đọc sách C 10:21 26/11/17 2
48 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C 09:56 26/11/17 5
49 Array1-Mảng C 09:17 26/11/17 3
50 LastNum-Chữ số tận cùng C 20:44 25/11/17 4
51 OLP17-06-Ước chung lớn nhất C 19:38 25/11/17 13
52 For2-Xuất các số C 15:34 21/11/17 1
53 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C 15:30 21/11/17 1
54 Equation2-Phương trình bậc 2 C 15:19 21/11/17 1
55 MinNumber-Số bé nhất C 15:18 21/11/17 1
56 Coordinate-Tọa độ điểm C 15:16 21/11/17 1
57 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C 15:09 21/11/17 1
58 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C 15:08 21/11/17 1
59 Clock-Đồng hồ C 15:06 21/11/17 4
60 For1-Tổng các số nguyên C 15:02 21/11/17 1
61 PrimeN-Prime is less than N C 20:35 30/10/17 3
62 PerfectNum-Số hoàn hảo C 22:13 26/10/17 2
63 OLP16-Timer-Tính giờ C 15:39 26/10/17 4
64 sum-Tính tổng C 13:42 10/10/17 4
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Closing the Farm-Closing Trung bình OI
2 Circular Barn-CBarn Cơ bản OI
3 Load Balancing-Balancing Cơ bản OI
4 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động
5 Tam giác cùng màu-OLP16-Triangle Nâng cao OI, Toán học
6 Chuỗi hoán vị-OLP16-PermString Nâng cao OI, Toán học
7 Hình lập phương-Cube Trung bình ACM, Toán học
8 Cơ số-BaseX Trung bình OI, Lệnh lặp, Toán học