banner

Phạm Viết Lập

Phạm Viết Lập
Họ tên: Phạm Viết Lập
Lớp: CD12A
Ngày đăng ký: 28/09/2016 15:45:32
Lần đăng nhập sau cùng: 24/07/2018 22:23:06
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 Diamond-Diamond Collector C++ 22:48 26/11/16 3
2 Bonus-Phần thưởng C++ 16:40 21/11/16 1
3 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 21:21 20/11/16 1
4 HighWay-Mật độ giao thông C++ 13:11 20/11/16 1
5 Spiral-Bảng xoắn ốc C++ 12:58 20/11/16 14
6 OLP16-Triangle-Tam giác cùng màu C++ 19:03 17/11/16 9
7 Baggage-Hành lý xách tay C++ 18:50 16/11/16 1
8 Knight-Quân mã C++ 18:02 16/11/16 9
9 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 08:58 16/11/16 1
10 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 08:56 16/11/16 1
11 Line2-Trò chơi Line C++ 08:52 16/11/16 7
12 Line1-Trò chơi Line C++ 08:46 16/11/16 8
13 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 09:54 12/11/16 1
14 Bracket-Dãy ngoặc C++ 00:11 12/11/16 2
15 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C++ 15:50 09/11/16 3
16 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 15:39 09/11/16 1
17 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 15:36 09/11/16 1
18 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 15:31 09/11/16 2
19 For2-Xuất các số C++ 15:21 09/11/16 1
20 For1-Tổng các số nguyên C++ 15:08 09/11/16 1
21 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 14:43 09/11/16 2
22 HexCode-Giải mã C++ 10:55 09/11/16 1
23 OLP16-PermString-Chuỗi hoán vị C++ 09:44 23/10/16 2
24 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 08:48 23/10/16 4
25 Vicinity-Vùng lân cận C++ 16:22 22/10/16 1
26 CountNeg-Đếm số âm C++ 16:24 20/10/16 1
27 AmicableNum-Số bạn bè C++ 18:04 19/10/16 1
28 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 18:02 19/10/16 1
29 Clock-Đồng hồ C++ 18:01 19/10/16 1
30 Symmetry-Đối xứng C++ 17:57 19/10/16 2
31 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 13:21 19/10/16 10
32 Quadrant-Góc phần tư C++ 22:17 17/10/16 1
33 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 22:02 17/10/16 1
34 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 16:32 17/10/16 1
35 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 13:35 18/10/16 2
36 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 22:52 16/10/16 1
37 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 22:29 16/10/16 1
38 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 09:15 19/10/16 3
39 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 13:12 16/10/16 2
40 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 12:55 16/10/16 1
41 Bricklayer-Xếp gạch C++ 14:55 13/10/16 1
42 Array1-Mảng C++ 09:01 04/10/16 1
43 BaseX-Cơ số C++ 22:23 03/10/16 7
44 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 17:40 03/10/16 3
45 Sum2-Tính tổng C++ 12:12 03/10/16 6
46 Cube-Hình lập phương C++ 23:09 02/10/16 4
47 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 01:26 01/10/16 7
48 Equation2-Phương trình bậc 2 C++ 01:06 01/10/16 3
49 Triangle-Tam giác C++ 00:25 01/10/16 3
50 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 00:03 01/10/16 2
51 sum-Tính tổng C++ 21:21 30/09/16 1
52 squareNum-Số chính phương C++ 21:20 30/09/16 2
53 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 21:15 30/09/16 1
54 Prime-Số nguyên tố C++ 21:10 30/09/16 1
55 MinNumber-Số bé nhất C++ 18:28 28/09/16 1
56 LeapYear-Năm nhuận C++ 18:17 28/09/16 1
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Cách chọn tối ưu-choose Chưa xác định OI, Mảng
2 UC-UC1 Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
3 Dãy hình vuông-OLP16_SQUARE Trung bình OI, Toán học
4 Thu gom rác-OLP16_TRASH Trung bình OI, Quy hoạch động
5 Chuỗi con đối xứng-OLP16_PALIN Cơ bản OI, Chuỗi
6 Prime is less than N-PrimeN Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
7 Số hoàn hảo-PerfectNum Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
8 Trò chơi-OLP17-09 Chưa xác định OI
9 Đọc sách-OLP17-08 Chưa xác định OI
10 Cây chuối-OLP17-07 Chưa xác định OI
11 Ước chung lớn nhất-OLP17-06 Chưa xác định OI
12 Metro-OLP17-05 Chưa xác định OI
13 Chữ số tận cùng-OLP17-04 Chưa xác định OI
14 Hàm số-OLP17-03 Chưa xác định OI
15 Hello-OLP17-02 Cơ bản OI
16 Kiểm tra IQ-OLP17-01 Cơ bản OI
17 Circular Barn-CBarn Cơ bản OI
18 Load Balancing-Balancing Cơ bản OI
19 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động