banner

Phantom

Phantom
Họ tên: Phantom
Lớp:
Ngày đăng ký: 03/10/2016 06:10:29
Lần đăng nhập sau cùng: 12/10/2018 11:44:42
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 Balancing-Load Balancing C++ 00:57 04/10/18 19
2 OLP16_SQUARE-Dãy hình vuông C++ 09:40 02/12/17 8
3 OLP16_PALIN-Chuỗi con đối xứng C++ 14:22 27/11/17 2
4 CBarn-Circular Barn C++ 08:58 27/11/16 1
5 Diamond-Diamond Collector C++ 21:41 26/11/16 1
6 Bonus-Phần thưởng C++ 16:13 24/11/16 7
7 Cube-Hình lập phương C++ 19:31 21/11/16 23
8 HighWay-Mật độ giao thông C++ 10:20 20/11/16 1
9 Knight-Quân mã C++ 08:45 20/11/16 3
10 Line2-Trò chơi Line C++ 19:05 19/11/16 2
11 Line1-Trò chơi Line C++ 18:01 19/11/16 1
12 For1-Tổng các số nguyên C++ 13:31 16/11/16 1
13 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C++ 17:26 14/11/16 3
14 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 17:24 14/11/16 1
15 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 17:19 14/11/16 1
16 For2-Xuất các số C++ 13:54 07/11/16 1
17 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 06:32 05/11/16 2
18 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 05:33 05/11/16 1
19 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 05:26 05/11/16 1
20 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 19:57 04/11/16 5
21 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 05:39 31/10/16 1
22 OLP16-PermString-Chuỗi hoán vị C++ 09:52 29/10/16 14
23 Bricklayer-Xếp gạch C++ 09:00 29/10/16 17
24 Symmetry-Đối xứng C++ 17:34 28/10/16 14
25 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 16:29 22/10/16 17
26 AmicableNum-Số bạn bè C++ 14:58 22/10/16 34
27 Baggage-Hành lý xách tay C++ 09:13 22/10/16 1
28 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 08:15 22/10/16 2
29 HexCode-Giải mã C++ 05:39 22/10/16 1
30 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 21:26 20/10/16 1
31 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 10:49 20/10/16 12
32 CountNeg-Đếm số âm C++ 05:28 20/10/16 1
33 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 15:34 19/10/16 1
34 Clock-Đồng hồ C++ 15:04 19/10/16 1
35 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 07:13 19/10/16 3
36 Vicinity-Vùng lân cận C++ 21:21 18/10/16 6
37 Quadrant-Góc phần tư C++ 07:26 18/10/16 1
38 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 22:48 16/10/16 15
39 BaseX-Cơ số C++ 19:57 15/10/16 13
40 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 09:18 15/10/16 11
41 Sum2-Tính tổng C++ 09:16 15/10/16 2
42 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 11:03 12/10/16 3
43 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 09:08 12/10/16 6
44 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 06:29 12/10/16 1
45 Array1-Mảng C++ 22:21 11/10/16 1
46 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 21:55 11/10/16 1
47 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 21:31 11/10/16 1
48 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 20:45 11/10/16 1
49 Prime-Số nguyên tố C++ 20:29 11/10/16 1
50 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 20:25 11/10/16 1
51 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 20:06 11/10/16 1
52 LeapYear-Năm nhuận C++ 19:58 11/10/16 2
53 Triangle-Tam giác C++ 18:51 11/10/16 6
54 Equation2-Phương trình bậc 2 C++ 18:06 11/10/16 5
55 MinNumber-Số bé nhất C++ 17:44 11/10/16 1
56 squareNum-Số chính phương C++ 17:40 11/10/16 2
57 sum-Tính tổng C++ 17:25 11/10/16 1
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Cách chọn tối ưu-choose Chưa xác định OI, Mảng
2 UC-UC1 Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
3 Thu gom rác-OLP16_TRASH Trung bình OI, Quy hoạch động
4 Prime is less than N-PrimeN Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
5 Số hoàn hảo-PerfectNum Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
6 Trò chơi-OLP17-09 Chưa xác định OI
7 Đọc sách-OLP17-08 Chưa xác định OI
8 Cây chuối-OLP17-07 Chưa xác định OI
9 Ước chung lớn nhất-OLP17-06 Chưa xác định OI
10 Metro-OLP17-05 Chưa xác định OI
11 Chữ số tận cùng-OLP17-04 Chưa xác định OI
12 Hàm số-OLP17-03 Chưa xác định OI
13 Hello-OLP17-02 Cơ bản OI
14 Kiểm tra IQ-OLP17-01 Cơ bản OI
15 Diamond Collector -Diamond2 Trung bình OI
16 Closing the Farm-Closing Trung bình OI
17 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động