banner

Bài tập: Tính giờ

Đề bài
Mã bài: OLP16-Timer
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Nam đang tham gia kỳ thi Olympic Tin học. Kỳ thi bắt đầu lúc 11:11 ngày 11/11/2016. Nam rất dở trong việc tính toán xem đã thi được bao nhiêu phút nên sợ nộp bài trễ giờ. Do đó, Nam muốn viết một chương trình tính số phút đã trôi qua kể từ thời điểm bắt đầu làm bài. Bạn hãy giúp Nam nhé.

Dữ liệu nhập:

03 số D H M tương ứng là ngày, giờ, phút (11<=D<=14, 0<=H<=23,0<=M<=59).

Kết quả xuất:

Số phút tính từ thời điểm bắt đầu thi (11:11 ngày 11). Nếu dữ liệu nhập trước thời điểm thi thì xuất ra -1;

Ví dụ:

Nhập Xuất
12 13 14 1563
11 12 10 59

Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập