banner

wrong

wrong
Họ tên: wrong
Lớp: DP
Ngày đăng ký: 12/06/2018 22:23:36
Lần đăng nhập sau cùng: 25/05/2019 15:33:49
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 Knight-Quân mã C++ 09:28 03/11/18 4
2 Line2-Trò chơi Line C++ 09:08 03/11/18 1
3 Line1-Trò chơi Line C++ 09:05 03/11/18 1
4 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 08:34 03/11/18 1
5 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 08:23 03/11/18 1
6 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 08:17 03/11/18 1
7 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 08:13 03/11/18 1
8 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 08:05 03/11/18 1
9 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 07:56 03/11/18 6
10 OLP17-04-Chữ số tận cùng C++ 23:15 28/09/18 1
11 CountNeg-Đếm số âm C++ 16:02 03/09/18 1
12 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 16:00 03/09/18 1
13 Vicinity-Vùng lân cận C++ 15:46 03/09/18 1
14 Quadrant-Góc phần tư C++ 15:29 03/09/18 2
15 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 15:18 03/09/18 1
16 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 15:12 03/09/18 1
17 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 15:01 03/09/18 1
18 Equation2-Phương trình bậc 2 C++ 14:50 03/09/18 10
19 Triangle-Tam giác C++ 14:28 03/09/18 1
20 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 19:35 27/08/18 2
21 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 14:29 29/07/18 2
22 OLP16_TRASH-Thu gom rác C++ 14:13 29/07/18 3
23 OLP16_PALIN-Chuỗi con đối xứng C++ 14:05 29/07/18 5
24 PrimeN-Prime is less than N C++ 11:13 29/07/18 9
25 AmicableNum-Số bạn bè C++ 11:02 29/07/18 3
26 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 22:51 24/07/18 1
27 Clock-Đồng hồ C++ 22:36 24/07/18 1
28 Bonus-Phần thưởng C++ 22:25 24/07/18 1
29 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 22:07 24/07/18 1
30 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 21:44 24/07/18 1
31 LeapYear-Năm nhuận C++ 21:32 24/07/18 1
32 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 21:31 24/07/18 1
33 UC1-UC C++ 16:18 22/07/18 1
34 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 09:11 21/07/18 1
35 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 09:04 21/07/18 8
36 BaseX-Cơ số C++ 08:52 21/07/18 1
37 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 08:40 21/07/18 2
38 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 08:05 21/07/18 1
39 Prime-Số nguyên tố C++ 08:00 21/07/18 2
40 For2-Xuất các số C++ 09:35 15/06/18 1
41 Sum2-Tính tổng C++ 23:43 14/06/18 1
42 HighWay-Mật độ giao thông C++ 23:23 14/06/18 1
43 OLP17-03-Hàm số C++ 23:14 14/06/18 1
44 OLP17-01-Kiểm tra IQ C++ 23:10 14/06/18 1
45 OLP17-02-Hello C++ 23:01 14/06/18 1
46 OLP17-06-Ước chung lớn nhất C++ 22:55 14/06/18 1
47 PerfectNum-Số hoàn hảo C++ 22:46 14/06/18 1
48 MinNumber-Số bé nhất C++ 23:22 12/06/18 1
49 squareNum-Số chính phương C++ 23:14 12/06/18 9
50 sum-Tính tổng C++ 22:33 12/06/18 1
# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Cách chọn tối ưu-choose Chưa xác định OI, Mảng
2 Dãy hình vuông-OLP16_SQUARE Trung bình OI, Toán học
3 Trò chơi-OLP17-09 Chưa xác định OI
4 Đọc sách-OLP17-08 Chưa xác định OI
5 Cây chuối-OLP17-07 Chưa xác định OI
6 Metro-OLP17-05 Chưa xác định OI
7 Diamond Collector -Diamond2 Trung bình OI
8 Closing the Farm-Closing Trung bình OI
9 Circular Barn-CBarn Cơ bản OI
10 Load Balancing-Balancing Cơ bản OI
11 Diamond Collector -Diamond Cơ bản OI
12 Bảng xoắn ốc-Spiral Chưa xác định ACM, DFS, BFS
13 Chữ số tận cùng-LastNum Cơ bản OI, Toán học
14 Dãy ngoặc-Bracket Trung bình OI, Đệ quy, Nhánh cận
15 Chuỗi nhị phân 4-BinString4 Trung bình OI, Quy hoạch động
16 Tháp Hà Nội-HNTower Trung bình OI, Đệ quy
17 Giải mã-HexCode Trung bình ACM, Chuỗi
18 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động
19 Hành lý xách tay-Baggage Trung bình ACM
20 Đối xứng-Symmetry Cơ bản OI, Đệ quy
21 Tam giác cùng màu-OLP16-Triangle Nâng cao OI, Toán học
22 Chuỗi hoán vị-OLP16-PermString Nâng cao OI, Toán học
23 Mảng-Array1 Cơ bản OI, Mảng
24 Hình lập phương-Cube Trung bình ACM, Toán học
25 Xếp gạch-Bricklayer Trung bình ACM, Toán học, Quy hoạch động