banner

Dương Văn Thắng

Dương Văn Thắng
Họ tên: Dương Văn Thắng
Lớp: CN18A
Ngày đăng ký: 26/09/2019 18:33:20
Lần đăng nhập sau cùng: 14/02/2022 13:12:56
# Bài tập Ngôn ngữ Thời điểm Số lần submit
1 Diamond2-Diamond Collector C++ 04:14 25/11/20 9
2 OLP16-PermString-Chuỗi hoán vị C++ 22:16 24/11/20 47
3 BaseX-Cơ số C++ 04:28 24/11/20 30
4 OLP16_SQUARE-Dãy hình vuông C++ 04:09 24/11/20 23
5 NumOfSquare-Đếm số hình vuông C++ 15:45 22/11/20 10
6 Spiral-Bảng xoắn ốc C++ 17:34 21/11/20 5
7 OLP17-05-Metro C++ 15:59 21/11/20 2
8 OLP17-07-Cây chuối C++ 04:04 21/11/20 1
9 OLP16_TRASH-Thu gom rác C++ 06:57 20/11/20 11
10 Closing-Closing the Farm C++ 21:43 03/09/20 1
11 HighWay-Mật độ giao thông C++ 20:35 03/09/20 1
12 Bracket-Dãy ngoặc C++ 20:30 03/09/20 4
13 Balancing-Load Balancing C++ 16:58 03/09/20 22
14 Line2-Trò chơi Line C++ 06:51 03/09/20 18
15 OLP16_PALIN-Chuỗi con đối xứng C++ 21:47 01/09/20 13
16 Knight-Quân mã C++ 19:35 01/09/20 24
17 Cube-Hình lập phương C++ 17:46 01/09/20 8
18 choose-Cách chọn tối ưu C++ 16:57 01/09/20 1
19 RoomArrange-Sắp xếp phòng họp C++ 15:38 12/12/19 2
20 Bonus-Phần thưởng C++ 14:57 12/12/19 1
21 Symmetry-Đối xứng C++ 06:41 11/12/19 23
22 Bricklayer-Xếp gạch C++ 05:37 11/12/19 6
23 Array1-Mảng C++ 17:07 07/11/19 20
24 AmicableNum-Số bạn bè C++ 16:33 07/11/19 10
25 HNTower-Tháp Hà Nội C++ 04:46 06/11/19 1
26 KNARY-Liệt kê chuỗi K phân C++ 06:01 29/10/19 1
27 BinString4-Chuỗi nhị phân 4 C++ 05:47 29/10/19 3
28 DecimalFraction-Phần thập phân C++ 05:38 29/10/19 1
29 BinString2-Chuỗi nhị phân 2 C++ 03:39 29/10/19 1
30 OLP16-BestLoad-Chở gạch C++ 02:48 29/10/19 1
31 OLP17-06-Ước chung lớn nhất C++ 06:17 28/10/19 1
32 OLP17-04-Chữ số tận cùng C++ 06:14 28/10/19 3
33 OLP17-03-Hàm số C++ 06:05 28/10/19 3
34 OLP17-08-Đọc sách C++ 05:56 28/10/19 13
35 OLP17-09-Trò chơi C++ 02:33 28/10/19 5
36 HexCode-Giải mã C++ 03:04 27/10/19 2
37 Baggage-Hành lý xách tay C++ 00:39 27/10/19 5
38 RTriangle-Tam giác vuông cân C++ 03:48 26/10/19 6
39 UC1-UC C++ 03:45 26/10/19 21
40 For1-Tổng các số nguyên C++ 03:22 26/10/19 7
41 OLP16-Rect-Diện tích Hình chữ nhật C++ 07:45 25/10/19 3
42 Fibo1-Dãy số Fibonacci C++ 06:39 25/10/19 11
43 Sum2-Tính tổng C++ 06:31 25/10/19 6
44 GCD1-Ước chung lớn nhất 1 C++ 06:30 25/10/19 9
45 Equation2-Phương trình bậc 2 C++ 06:25 25/10/19 5
46 training.olp19.3-Di chuyển hình tròn C++ 18:35 17/10/19 2
47 training.olp19.2-Diện tích hình chữ nhật C++ 18:07 17/10/19 1
48 training.olp19.1-Mảng tăng dần C++ 18:01 17/10/19 5
49 BinString3-Chuỗi nhị phân 3 C++ 03:14 11/10/19 7
50 Line1-Trò chơi Line C++ 02:43 11/10/19 1
51 TF-IDF-Từ xuất hiện nhiều nhất C++ 05:59 02/10/19 2
52 SumOfGCD-Tổng các USCLN C++ 05:35 02/10/19 1
53 OLP16-PermArray-Mảng hoán vị C++ 05:09 02/10/19 11
54 sum-Tính tổng C++ 01:58 30/09/19 1
55 squareNum-Số chính phương C++ 01:57 30/09/19 2
56 MinNumber-Số bé nhất C++ 01:54 30/09/19 2
57 Triangle-Tam giác C++ 01:39 30/09/19 1
58 LeapYear-Năm nhuận C++ 01:31 30/09/19 2
59 Coordinate-Tọa độ điểm C++ 01:28 30/09/19 2
60 Prime-Số nguyên tố C++ 00:59 30/09/19 1
61 BinaryGap-Khoảng cách nhị phân C++ 00:55 30/09/19 1
62 OLP16-RankList-Bảng xếp hạng huy chương C++ 17:36 29/09/19 1
63 OLP16-Timer-Tính giờ C++ 17:16 29/09/19 1
64 OLP16-GCD-Ước chung lớn nhất C++ 17:09 29/09/19 1
65 Quadrant-Góc phần tư C++ 16:49 29/09/19 1
66 Vicinity-Vùng lân cận C++ 16:33 29/09/19 1
67 NormalizedString-Chuẩn hoá chuỗi C++ 03:38 29/09/19 3
68 Clock-Đồng hồ C++ 02:37 29/09/19 1
69 CountNeg-Đếm số âm C++ 15:09 28/09/19 1
70 Reverse-Đảo ngược chuỗi C++ 15:05 28/09/19 5
71 For2-Xuất các số C++ 06:33 28/09/19 6
72 BinString1-Chuỗi nhị phân 1 C++ 06:08 28/09/19 4
73 LastNum-Chữ số tận cùng C++ 05:54 28/09/19 1
74 Diamond-Diamond Collector C++ 05:18 28/09/19 2
75 CBarn-Circular Barn C++ 17:59 27/09/19 1
76 OLP17-01-Kiểm tra IQ C++ 07:36 27/09/19 4
77 OLP17-02-Hello C++ 07:13 27/09/19 3
78 PerfectNum-Số hoàn hảo C++ 07:02 27/09/19 3
79 PrimeN-Prime is less than N C++ 06:48 27/09/19 2
# Tên bài Mức độ Dạng bài